Een gemiddeld rookgas, en daarmee het uitlaatsysteem kan zomaar een temperatuur van 500ºC bereiken. Dergelijke hoge temperaturen kunnen gevaar of schade veroorzaken voor de omgeving, mensen en equipment. Daarom is er voor bijna elk uitlaatsysteem of separate geluiddemper een externe thermische isolatie benodigd. TIO BV kan u hierin adviseren. Wij leveren verschillende soorten thermische isolatie, voor verschillende temperaturen en met verschillende soorten bekleding tot aan de hoogste afwerkinsgraad zoals bijvoorbeeld in polished RVS316. Een groot bijkomend voordeel van deze externe thermische isolatie is een lagere geluidsuitstraling van de geluiddemper mantel.